Úradná tabuľa ÚJD SR

2625-2021

č. konania: 2625-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 19.07.2021

dátum ukončenia konania: 30.11.2021

dátum aktualizácie: 01.12.2021

Prílohy:

2625-2021_SpravneKonanie_2625-2021_Formulár na zverejnenie SpK 2625-2021 aktual. 05.pdf
2625-2021_žiadosť SE_2021anonym.pdf
2625-2021_L_5283_2021_320 podpisane.pdf
2625-2021_Rozhodnutie_293_2021_R293_2021_EcSi_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022