Úradná tabuľa ÚJD SR

2616-2021

č. konania: 2616-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 20.07.2021

dátum ukončenia konania: 22.11.2021

dátum aktualizácie: 17.02.2023

Prílohy:

2616-2021_SpravneKonanie_2616-2021_Formulár SpK 2616-2021_rev. 05.pdf
2616-2021_list 6493_2021.rev.1.pdf
2616-2021_list JAVYS_2021_06008_5300.pdf
2616-2021_R336_2021_StFr_SmIm podpisane.pdf
2616-2021_R337_2021_StFr_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023