Úradná tabuľa ÚJD SR

2615-2021

č. konania: 2615-2021

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 20.07.2021

dátum ukončenia konania: 02.10.2021

dátum aktualizácie: 20.12.2021

Prílohy:

2615-2021_SpravneKonanie_2615-2021_FoZ SpK0_01_2615_2021_VUJE.pdf
2615-2021_ŽIadosť_VUJE_2615_2021.pdf
2615-2021_Rozhodnutie_270_2021_R270_2021_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022