Úradná tabuľa ÚJD SR

2611-2021

č. konania: 2611-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 16.07.2021

dátum ukončenia konania: 30.09.2021

dátum aktualizácie: 20.12.2021

Prílohy:

2611-2021_SpravneKonanie_2611-2021_FoZ SpK0_01_2611_2021_SE.pdf
2611-2021_Žiadosť_SE_2611_2021.pdf
2611-2021_Rozhodnutie_269_2021_R269_2021_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022