Úradná tabuľa ÚJD SR

2571-2021

č. konania: 2571-2021

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 14.07.2021

dátum ukončenia konania: 24.09.2021

dátum aktualizácie: 20.12.2021

Prílohy:

2571-2021_SpravneKonanie_2571-2021_FoZ SpK0_01_2571_2021_SE.pdf
2571-2021_Žiadosť_SE_2571_2021.pdf
2571-2021_Rozhodnutie_268_2021_R268_2021_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023