Úradná tabuľa ÚJD SR

2556-2021

č. konania: 2556-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 14.07.2021

dátum ukončenia konania: 20.08.2021

dátum aktualizácie: 14.10.2021

Prílohy:

2556-2021_SpravneKonanie_2556-2021_SpK 2556_2021_ OZ SE EMO 1,2 rev 02.002.pdf
2556-2021_Sken žiadosti SE_2021_024129_black.pdf
2556-2021_Rozhodnutie_245_2021_R245_2021_BeJo_OnEv.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023