Úradná tabuľa ÚJD SR

2552-2021

č. konania: 2552-2021

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 12.07.2021

dátum ukončenia konania: 04.08.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

2552-2021_SpravneKonanie_2552-2021_SpK _ 02_ 2552_2021 PISM _VUJE.002.pdf
2552-2021_Sken žiadosť VUJE_9664_2021 black.pdf
2552-2021_Rozhodnutie_229_2021_R 229_2021 VUJE.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022