Úradná tabuľa ÚJD SR

2506-2023

č. konania: 2506-2023

č. rozhodnutia: 200/2023

účastník konania: ÚEF SAV

dátum začiatku konania: 12.06.2023

dátum ukončenia konania: 24.07.2023

dátum aktualizácie: 02.08.2023

Prílohy:

2506-2023_SpravneKonanie_2506-2023_2506-2023_Spravne_konanie_2506-2023_FoZ_SpK rev.02.pdf
2506-2023_2506_2023_Žiadosť.pdf
2506-2023_Rozhodnutie_200_2023_R_200_2023 UEF SAV v.v. i. KE.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023