Úradná tabuľa ÚJD SR

2498-2022

č. konania: 2498-2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 09.06.2022

dátum aktualizácie: 15.06.2022

Prílohy:

2498-2022_SpravneKonanie_2498-2022_Formulár o zverejnení SpK_rev00 z 15.6.2022.pdf
2498-2022_záznam.pdf
2498-2022_žiadosť.pdf
2498-2022_Podklady_VV_4500_2022.pdf

Aktualizácia: 15.06.2022