Úradná tabuľa ÚJD SR

2497-2022

č. konania: 2497-2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 08.06.2022

dátum aktualizácie: 13.06.2022

Prílohy:

2497-2022_SpravneKonanie_2497-2022_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022.pdf
2497-2022_Podklady_VV_4418_2022.pdf
2497-2022_záznam.pdf
2497-2022_žiadosť.pdf

Aktualizácia: 13.06.2022