Úradná tabuľa ÚJD SR

2492-2022

č. konania: 2492-2022

č. rozhodnutia: 207/2022

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 06.06.2022

dátum ukončenia konania: 16.08.2022

dátum aktualizácie: 18.08.2022

Prílohy:

2492-2022_SpravneKonanie_2492-2022_FoZ SpK0_02_2492_2022_DMS.pdf
2492-2022_UJD SR 2492-2022_An.pdf
2492-2022_Rozhodnutie_207_2022_R č. 207_2022 preprava ČJP.pdf

Aktualizácia: 18.08.2022