Úradná tabuľa ÚJD SR

2492-2022

č. konania: 2492-2022

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 06.06.2022

dátum aktualizácie: 13.06.2022

Prílohy:

2492-2022_SpravneKonanie_2492-2022_FoZ SpK0_00_2492_2022_DMS.pdf

Aktualizácia: 13.06.2022