Úradná tabuľa ÚJD SR

2491-2022

č. konania: 2491-2022

č. rozhodnutia: 193/2022

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 06.06.2022

dátum ukončenia konania: 01.08.2022

dátum aktualizácie: 01.08.2022

Prílohy:

2491-2022_SpravneKonanie_2491-2022_FoZ SpK0_02_2491_2022_DMS.pdf
2491-2022_UJD SR 2491-2022_An.pdf
2491-2022_Rozhodnutie_193_2022_R č.193_2022 tks-55.pdf

Aktualizácia: 01.08.2022