Úradná tabuľa ÚJD SR

2475-2021

č. konania: 2475-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.07.2021

dátum ukončenia konania: 29.07.2021

dátum aktualizácie: 14.10.2021

Prílohy:

2475-2021_SpravneKonanie_2475-2021_Zverejňovanie ukončenia SpK č. UJD SR 2475-2021_rev02.002.pdf
2475-2021_Žiadosť_kópia_prvástrana.002.pdf
2475-2021_Žiadosť_kópia_druhástrana.pdf
2475-2021_Rozhodnutie_216_2021_R216_2021_UhMa_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023