Úradná tabuľa ÚJD SR

2456-2021

č. konania: 2456-2021

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 22.06.2021

dátum ukončenia konania: 13.09.2021

dátum aktualizácie: 22.06.2022

Prílohy:

2456-2021_SpravneKonanie_2456-2021_Zverejnovanie informacie o druhostup konani_preprava_rozhodnutie_pravoplatnost.pdf
2456-2021_Rozhodnutie_250_2021 P_Anonymizovane rozhodnutie_250_2021_P_pravoplatne_13_09_2021.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022