Úradná tabuľa ÚJD SR

2456-2021

č. konania: 2456-2021

č. rozhodnutia: 250/2021 P

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 22.06.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

2456-2021_SpravneKonanie_2456-2021_Zverejnovanie informacie o druhostup konani_preprava_rozhodnutie_pravoplatnost.pdf
2456-2021_Rozhodnutie_250_2021 P_Anonymizovane rozhodnutie_250_2021_P_pravoplatne_13_09_2021.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022