Úradná tabuľa ÚJD SR

2452-2021

č. konania: 2452-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.06.2021

dátum ukončenia konania: 15.11.2021

dátum aktualizácie: 29.03.2022

Prílohy:

2452-2021_SpravneKonanie_2452-2021_Formulár o zverejnení SpK 2452-2021 rev.03.pdf
2452-2021_list 1 blok 1TPP0001_13 vyd_rev0.pdf
2452-2021_L_4712_2021_ZiMi.pdf
2452-2021_Rozhodnutie_282_2021_R282_2021_ZiMi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023