Úradná tabuľa ÚJD SR

2451-2021

č. konania: 2451-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.06.2021

dátum ukončenia konania: 02.11.2021

dátum aktualizácie: 29.03.2022

Prílohy:

2451-2021_SpravneKonanie_2451-2021_zverejnenie info k SpK 2451-2021 rev03.pdf
2451-2021_list 2 blok 2TPP0001_13 vyd_rev0.pdf
2451-2021_L_4711_2021_ZiMi.pdf
2451-2021_Rozhodnutie_277_2021_R277_2021_ZiMi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023