Úradná tabuľa ÚJD SR

2450-2021

č. konania: 2450-2021

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 29.06.2021

dátum ukončenia konania: 23.09.2021

dátum aktualizácie: 20.12.2021

Prílohy:

2450-2021_SpravneKonanie_2450-2021_FoZ SpK0_01_2450_2021_VUJE.pdf
2450-2021_Žiadosť_VUJEan_2450_2021.pdf
2450-2021_Rozhodnutie_260_2021_R260_2021_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022