Úradná tabuľa ÚJD SR

2449-2021

č. konania: 2449-2021

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 29.06.2021

dátum ukončenia konania: 14.09.2021

dátum aktualizácie: 17.12.2021

Prílohy:

2449-2021_SpravneKonanie_2449-2021_FoZ SpK0_01_2449_2021_VUJE.pdf
2449-2021_Žiadosť_VUJEan_2449_2021.pdf
2449-2021_Rozhodnutie_259_2021_R259_2021_SzVi_HaLa podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023