Úradná tabuľa ÚJD SR

2446-2021

č. konania: 2446-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 29.06.2021

dátum ukončenia konania: 07.12.2021

dátum aktualizácie: 09.12.2021

Prílohy:

2446-2021_SpravneKonanie_2446-2021_Formulár SpK 2446-2021_rev05.pdf
2446-2021_List SE-anonymizovany1.pdf
2446-2021_Rozhodnutie_308_2021_R308_2021_HiEv_SmIm.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022