Úradná tabuľa ÚJD SR

2441-2023

č. konania: 2441-2023

č. rozhodnutia: 202/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 02.06.2023

dátum ukončenia konania: 30.06.2023

dátum aktualizácie: 10.07.2023

Prílohy:

2441-2023_SpravneKonanie_2441-2023_FoZ SpK0_03_2441_2023_JAVYS rev.3.pdf
2441-2023_Anonymizovana ziadost spatvzatie k SpK 2441-2023.pdf
2441-2023_Anonymizovana ziadost k SpK 2441-2023.pdf
2441-2023_Rozhodnutie_202_2023_Roz202_2023 JAVYS.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023