Úradná tabuľa ÚJD SR

2441-2022

č. konania: 2441-2022

č. rozhodnutia: 181/2022

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 31.05.2022

dátum ukončenia konania: 14.07.2022

dátum aktualizácie: 18.07.2022

Prílohy:

2441-2022_SpravneKonanie_2441-2022_FoZ SpK0_02_2441_2022_DMS rev. 2.pdf
2441-2022_Anonymizovana ziadost k SpK 2441-2022.pdf
2441-2022_Rozhodnutie_181_2022_Roz 181_2022 DMS.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022