Úradná tabuľa ÚJD SR

2440-2022

č. konania: 2440-2022

č. rozhodnutia: 185/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 31.05.2022

dátum ukončenia konania: 29.07.2022

dátum aktualizácie: 01.08.2022

Prílohy:

2440-2022_SpravneKonanie_2440-2022_FoZ SpK0_02_2440_2022_SE.pdf
2440-2022_4066_2022 žiadosť.pdf
2440-2022_Rozhodnutie_185_2022_RZ1852022 vybielené.pdf

Aktualizácia: 01.08.2022