Úradná tabuľa ÚJD SR

2436-2021

č. konania: 2436-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 29.06.2021

dátum ukončenia konania: 09.10.2021

dátum aktualizácie: 14.10.2021

Prílohy:

2436-2021_SpravneKonanie_2436-2021_SPK 2436-2021 formulár 03.pdf
2436-2021_SPK 2436-2021_Ziadosť AN.pdf
2436-2021_R261_2021_SeTi_OnEv podpisane.002.002.002.pdf
2436-2021_Rozhodnutie_287_2021_R287_2021_SeTi_MaGa.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023