Úradná tabuľa ÚJD SR

2418-2021

č. konania: 2418-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.06.2021

dátum ukončenia konania: 23.09.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

2418-2021_SpravneKonanie_2418-2021_FoZ SpK0_03_2418_2021_SE.pdf
2418-2021_Žiadosť_SE_2418_2021.pdf
2418-2021_Rozhodnutie_206_2021_R206_2021_SzVi_SmIm podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022