Úradná tabuľa ÚJD SR

2408-2023

č. konania: 2408-2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 02.06.2023

dátum aktualizácie: 25.07.2023

Prílohy:

2408-2023_SpravneKonanie_2408-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022_UJD SR 2408-2023_Zverejnenie SpK_rev.01_OK.pdf
2408-2023_Rozhodnutie_230_2023.pdf
2408-2023_20230724140940_anonymizovana.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023