Úradná tabuľa ÚJD SR

2400-2021

č. konania: 2400-2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 16.06.2021

dátum ukončenia konania: 16.09.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

2400-2021_SpravneKonanie_2400-2021_FoZ SpK0_03_2400_2021_SE.pdf
2400-2021_Žiadosť_SE_2400_2021.pdf
2400-2021_Rozhodnutie_205_2021_R205_2021_final_SzVi_HaLa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022