Úradná tabuľa ÚJD SR

2376-2021

č. konania: 2376-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 28.06.2021

dátum ukončenia konania: 27.07.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

2376-2021_SpravneKonanie_2376-2021_FoZ SpK0_01_2376_2021_JAVYS rev 2.002.pdf
2376-2021_Anonymizovaná žiadosť k SpK 2376-2021.pdf
2376-2021_Rozhodnutie_209_2021_roz209_2021.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023