Úradná tabuľa ÚJD SR

2356-2021

č. konania: 2356-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 15.06.2021

dátum ukončenia konania: 30.09.2021

dátum aktualizácie: 14.10.2021

Prílohy:

2356-2021_SpravneKonanie_2356-2021_Formulár SpK 2356-2021_rev. 05.pdf
2356-2021_list SE_2021_020760_PJ.pdf
2356-2021_list 5766_2021.pdf
2356-2021_Rozhodnutie_265_2021_R265_2021_StFr.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022