Úradná tabuľa ÚJD SR

2345-2021

č. konania: 2345-2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 14.06.2021

dátum ukončenia konania: 22.06.2021

dátum aktualizácie: 08.11.2021

Prílohy:

2345-2021_SpravneKonanie_2345-2021_Zverejňovanie informácií - SpK rev 01 č. UJD SR 2345-2021.002.pdf
2345-2021_SE_2021_020626_Mc-anonymizovaná.pdf
2345-2021_Rozhodnutie_196_2021_R196_2021_GrOt.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022