Úradná tabuľa ÚJD SR

2337-2021

č. konania: 2337-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 11.06.2021

dátum ukončenia konania: 04.09.2021

dátum aktualizácie: 14.10.2021

Prílohy:

2337-2021_SpravneKonanie_2337-2021_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2337-2021 .002.pdf
2337-2021_Rozhodnutie_257_2021_R257_2021_LaJo_OnEv podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023