Úradná tabuľa ÚJD SR

2332-2021

č. konania: 2332-2021

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 03.06.2021

dátum ukončenia konania: 07.07.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

2332-2021_SpravneKonanie_2332-2021_SpK 2332_2021 OZ _FO_JB_EBO_EMO.002.pdf
2332-2021_Rozhodnutie_195_2021_R195_2021_BeJo_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022