Úradná tabuľa ÚJD SR

2328-2021

č. konania: 2328-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 10.06.2021

dátum ukončenia konania: 21.09.2021

dátum aktualizácie: 14.10.2021

Prílohy:

2328-2021_SpravneKonanie_2328-2021_Formulár o zverejnení SpK rev. 04 zo dňa 22. 09. 2021.pdf
2328-2021_Anonymizovaná žiadosť 20210614124504.pdf
2328-2021_Rozhodnutie_247_2021_R247_2021_MaPa_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022