Úradná tabuľa ÚJD SR

2326-2021

č. konania: 2326-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 10.06.2021

dátum ukončenia konania: 12.09.2021

dátum aktualizácie: 14.10.2021

Prílohy:

2326-2021_SpravneKonanie_2326-2021_Zverejňovanie ukončenia - SpK č. UJD SR 2326-2021_rev04.pdf
2326-2021_Rozhodnutie_225_2021_Rozhodnutie_225_2021_UhMa.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022