Úradná tabuľa ÚJD SR

2325-2021

č. konania: 2325-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 10.06.2021

dátum ukončenia konania: 18.09.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

2325-2021_SpravneKonanie_2325-2021_Zverejňovanie ukončenia SpK č. UJD SR 2325-2021rev 04.pdf
2325-2021_Žiadosť kópia.pdf
2325-2021_Rozhodnutie_226_2021_Rozhodnutie_226_2021_UhMa.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022