Úradná tabuľa ÚJD SR

2323-2021

č. konania: 2323-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 10.06.2021

dátum ukončenia konania: 21.09.2021

dátum aktualizácie: 14.10.2021

Prílohy:

2323-2021_SpravneKonanie_2323-2021_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2323-2021_rev.04.pdf
2323-2021_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_020333_PJ.pdf
2323-2021_Rozhodnutie_243_2021_R243_2021_JaBr_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023