Úradná tabuľa ÚJD SR

2317-2021

č. konania: 2317-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 08.06.2021

dátum ukončenia konania: 23.09.2021

dátum aktualizácie: 14.10.2021

Prílohy:

2317-2021_SpravneKonanie_2317-2021_Zverejňovanie informácií - Spis č. UJD SR 2317 - 2021_rev. 04.pdf
2317-2021_SE_2021_019966_PJ - anonymizovaná.PDF
2317-2021_Rozhodnutie_254_2021_R254_2021_ToNo_final.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022