Úradná tabuľa ÚJD SR

2315-2021

č. konania: 2315-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 15.06.2021

dátum ukončenia konania: 21.09.2021

dátum aktualizácie: 14.10.2021

Prílohy:

2315-2021_SpravneKonanie_2315-2021_Zverejňovanie informácií - SpK rev 03 č. UJD SR 2315-2021.pdf
2315-2021_SE_2021_020988_Ga-anonymizovaná.pdf
2315-2021_Rozhodnutie_237_2021_R237_2021_GrOt.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022