Úradná tabuľa ÚJD SR

2314-2021

č. konania: 2314-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 08.06.2021

dátum ukončenia konania: 21.09.2021

dátum aktualizácie: 14.10.2021

Prílohy:

2314-2021_SpravneKonanie_2314-2021_Formulár o zverejnení SpK rev. 04 zo dňa 22. 09. 2021.pdf
2314-2021_Anonymizovaná žiadosť SE2021019605Ga.pdf
2314-2021_Rozhodnutie_238_2021_R238_2021_MaPa_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023