Úradná tabuľa ÚJD SR

2313-2021

č. konania: 2313-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 08.06.2021

dátum ukončenia konania: 23.09.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

2313-2021_SpravneKonanie_2313-2021_Zverejňovanie informácií - Spis č. UJD SR 2313 - 2021_rev. 04.pdf
2313-2021_List_SE_2021_019968_PJ - anonymizovaný.PDF
2313-2021_Rozhodnutie_253_2021_R253_2021_ToNo_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022