Úradná tabuľa ÚJD SR

2312-2021

č. konania: 2312-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 08.06.2021

dátum ukončenia konania: 01.10.2021

dátum aktualizácie: 14.10.2021

Prílohy:

2312-2021_SpravneKonanie_2312-2021_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2312-2021rev. 04.pdf
2312-2021_Anonymizovaná žiadosť účastníka SpK 2312-2021.pdf
2312-2021_Rozhodnutie_258_2021_R 258-2021.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022