Úradná tabuľa ÚJD SR

2296-2021

č. konania: 2296-2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 28.05.2021

dátum ukončenia konania: 07.07.2021

dátum aktualizácie: 14.10.2021

Prílohy:

2296-2021_SpravneKonanie_2296-2021_SpK 2296_2021 OZ _RO_JB_.002.pdf
2296-2021_Rozhodnutie_192_2021_R192_2021_BeJo_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023