Úradná tabuľa ÚJD SR

2272-2021

č. konania: 2272-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 04.06.2021

dátum ukončenia konania: 14.09.2021

dátum aktualizácie: 14.10.2021

Prílohy:

2272-2021_SpravneKonanie_2272-2021_Formulár o zverejnení SpK_UJD SR 2272-2021_po Doručení_rev.04.pdf
2272-2021_scan_ziadost SE_2021_019485_Ga_anonymizovaná,predchádza EIA.002.pdf
2272-2021_Rozhodnutie_246_2021_R246-2021_v02.002.002.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022