Úradná tabuľa ÚJD SR

2270-2021

č. konania: 2270-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 04.06.2021

dátum ukončenia konania: 03.09.2021

dátum aktualizácie: 14.10.2021

Prílohy:

2270-2021_SpravneKonanie_2270-2021_Formulár o zverejnení SpK UJD SR 2270-2021 rev. 04 .002.pdf
2270-2021_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_019546_Ga.pdf
2270-2021_Rozhodnutie_234_2021_R234_2021_MaPa_OnEv podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022