Úradná tabuľa ÚJD SR

2269-2021

č. konania: 2269-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 04.06.2021

dátum ukončenia konania: 16.09.2021

dátum aktualizácie: 14.10.2021

Prílohy:

2269-2021_SpravneKonanie_2269-2021_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2269-2021 rev. 04.pdf
2269-2021_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_019530_Ga.pdf
2269-2021_Rozhodnutie_235_2021_R235_2021_MaPa_OnEv podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022