Úradná tabuľa ÚJD SR

2260-2021

č. konania: 2260-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 03.06.2021

dátum ukončenia konania: 01.09.2021

dátum aktualizácie: 14.10.2021

Prílohy:

2260-2021_SpravneKonanie_2260-2021_Formulár o zverejnení SpK rev. 03 z 6.9. 2021.002.pdf
2260-2021_Žiadosť žiadateľa spis_UJD SR 2260-2021.pdf
2260-2021_Rozhodnutie_187_2021_R187_2021_OnEv anonymizované.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022