Úradná tabuľa ÚJD SR

2252-2023

č. konania: 2252-2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 12.05.2023

dátum aktualizácie: 24.05.2023

Prílohy:

2252-2023_SpravneKonanie_2252-2023_Zverejňovanie informácií o SpK_2252-2023_rev. 00 zo dňa 24.05.2023.pdf
2252-2023_Anonymizovaná žiadosť k SpK 2252-2023.pdf

Aktualizácia: 24.05.2023