Úradná tabuľa ÚJD SR

2240-2023

č. konania: 2240-2023

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 17.05.2023

dátum aktualizácie: 25.05.2023

Prílohy:

2240-2023_SpravneKonanie_2240-2023_FoZ SpK0_00_2240_2023_DMS.pdf
2240-2023_ziadost_DMS_an.pdf

Aktualizácia: 25.05.2023