Úradná tabuľa ÚJD SR

2240-2023

č. konania: 2240-2023

č. rozhodnutia: 221/2023

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 17.05.2023

dátum ukončenia konania: 02.08.2023

dátum aktualizácie: 04.08.2023

Prílohy:

2240-2023_SpravneKonanie_2240-2023_FoZ SpK0_02_2240_2023_DMS.pdf
2240-2023_ziadost_DMS_an.pdf
2240-2023_Rozhodnutie_221_2023_R č. 221_2022 ČJP.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023