Úradná tabuľa ÚJD SR

2228-2021

č. konania: 2228-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 01.06.2021

dátum ukončenia konania: 12.11.2021

dátum aktualizácie: 15.11.2021

Prílohy:

2228-2021_SpravneKonanie_2228-2021_Formulár o zverejnení Spk_v3.pdf
2228-2021_Anonymizovaná žiadosť SE2021018172.pdf
2228-2021_Anonymizovaná žiadosť SE033206.pdf
2228-2021_Rozhodnutie_301_2021_R301_2021_MaPa_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022