Úradná tabuľa ÚJD SR

2225-2021

č. konania: 2225-2021

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 31.05.2021

dátum ukončenia konania: 23.09.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

2225-2021_SpravneKonanie_2225-2021_FoZ SpK0_04_2225_2021_SE.pdf
2225-2021_Žiadosť_SE_2225_2021.pdf
2225-2021_Rozhodnutie_204_2021_R204_2021_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022