Úradná tabuľa ÚJD SR

2221-2021

č. konania: 2221-2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 31.05.2021

dátum ukončenia konania: 31.08.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

2221-2021_SpravneKonanie_2221-2021_Formulár o zverejnení rev.07 SpK ÚJD SR 2221-2021.002.pdf
2221-2021_ÚJD SR 2221-2021 žiadosť o zmenu PP anonimiz.pdf
2221-2021_Rozhodnutie_217_2021_R 217_2021_LiEv_SmIm anonymizované.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022